Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat

2.1 Visie en missie van de school: “Waar ieder kind telt en al doende leert.”

De sfeer binnen de school is bepalend voor de prestaties van kind en leerkracht. Heel belangrijk vinden we de manier waarop we met elkaar omgaan, daarom:

  • werken we vanuit de christelijke identiteit;
  • willen we dat ieder kind telt;
  • willen we dat ieder kind al doende en naargelang zijn aanleg leert;
  • willen we dat leerlingen met elkaar en van elkaar leren;
  • willen we dat leerlingen zich veilig voelen;
  • gaan we uit van respect, vertrouwen en verdraagzaamheid;
  • volgen we iedere leerling door observatie en toetsen in zijn ontwikkeling;
  • is iedereen uniek, is niemand volmaakt, maar zijn we samen compleet;
  • is de betrokkenheid van de ouders groot en weten team en ouders zich samen verantwoordelijk voor de leerlingen.

2.2 Wat is zo kenmerkend aan de Pieter van der Plasschool?

Binnen de Pieter van der Plasschool is het belangrijk dat ieder kind al doende en naar gelang zijn aanleg leert. De kinderen leren met en van elkaar. Dit kan als kinderen zich veilig voelen en we respectvol en met vertrouwen met elkaar omgaan. Wij hanteren hierbij de normen en waarden vanuit het christelijk geloof. De betrokkenheid van ouders is belangrijk. Het team en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen.

De Pieter van der Plasschool vindt het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de wensen en eisen die de maatschappij vandaag de dag stelt. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Via internet kan informatie gedeeld worden, contacten worden gelegd en samengewerkt worden waar en wanneer we maar willen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het onderwijs. Als school leren we kinderen de vaardigheden die hierbij belangrijk zijn: de 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden. Zie onderstaand model.

2.3 Ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat de ouders bij de school worden betrokken. Dit werkt stimulerend voor de kinderen en het team. Met de hulp van ouders kunnen er veel dingen in de school worden gerealiseerd. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het helpen van leerlingen bij het lezen in groepen, hulp tijdens circuit of bij een project. Daarnaast kunnen we ook goed hulp gebruiken bij Kerst, Pasen, schoolreisjes, excursies en Koningsspelen.

“Waar ieder kind telt en al doende leert.”