Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderwijs

4.1 Rapporten

Twee keer per jaar ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 2 t/m 8 een rapport over hun kind. In het rapport kunt u de vorderingen van uw kind bekijken. Daarnaast wordt aangegeven op welk niveau uw kind het werk aankan. Ook worden de resultaten van de Cito toetsen van uw kind vermeld.

Het eerste rapport krijgt de leerling in februari mee. Kort daarna volgt het 10 minuten gesprek. In dit gesprek worden de resultaten en het leergedrag toegelicht. Bij de uitreiking van het laatste rapport is het mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Ook kunt u zelf om een gesprek vragen. De leerlingen van groep 1 ontvangen aan het eind van het schooljaar een rapport.

4.2 Ouder/kind/leerkracht gesprekken

In groep 3 t/m 8 vinden aan het begin van het schooljaar kind-leerkracht gesprekken plaats. Met deze gesprekken worden de kinderen zich meer bewust van hun sterke kanten en ontwikkelpunten waar ze nog aan moeten werken. Waar staat het kind en waar wil het naar toe? Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Dit maakt hen medeverantwoordelijk en werkt positief op de motivatie van kinderen. In november zijn er 10 minuten gesprekken met ouders en leerkrachten  van de groepen 2 t/m 6 om de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen te bespreken.

4.3 De overgang naar het voortgezet onderwijs

In oktober krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 worden de adviezen opnieuw bekeken en in de eerste week na de kerstvakantie besproken met de leerlingen en hun ouders. Het advies is o.a. gebaseerd op het cito leerlingvolgsysteem en behaalde resultaten op methode gebonden toetsen. Alle leerlingen moeten in groep 8 verplicht de eindtoets maken. Deze toets vindt jaarlijks plaats in april. Mocht de uitslag van de eindtoets hoger uitvallen dan het basisschooladvies dan kan het advies in overleg met leerling en ouders worden bijgesteld.

Uitstroomtabel
JaarTotaalVMBOTL / HAVOHAVO/VWOVWO
2014 - 20153011766
2015 - 2016245766
2016 - 2017255479
2017 - 201836941013
2018 - 201944147158
2019 - 202036126126
2020 - 202148199119
2021-2022571891614