Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 6 Passend onderwijs

6.1 Wat is passend onderwijs?

Op school zijn er veel kinderen die de lessen goed kunnen volgen. Maar niet elk kind is hetzelfde. Soms heeft een kind extra hulp nodig of moet hij of zij meer oefenen. Of een kind heeft misschien andere uitleg of lesmateriaal nodig. Soms kan de school niet genoeg helpen en is het beter als het kind naar een andere school gaat. Dat kan een andere gewone school zijn of een school speciaal voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind dat extra hulp nodig heeft, moet onderwijs krijgen dat past bij hem of haar, zo dicht mogelijk bij huis. Scholen moeten daarom zorgen dat elk kind dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt, de juiste onderwijsplek krijgt. Dit wordt geregeld met de “zorgplicht voor passend onderwijs”.

6.2 Wat is een samenwerkingsverband?

Scholen werken samen om te zorgen dat kinderen passend onderwijs krijgen. Dat heet een samenwerkingsverband. In Westland, Hoek van Holland en Maasland is er een samenwerkingsverband voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dat heet Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW). U kunt meer informatie vinden op www.spow.nl.

 

 

6.3 Hoe en wanneer kunt u uw kind aanmelden op een school?

Informatie over het aanmelden op de Pieter van der Plasschool kunt u vinden in Hoofdstuk 11.1 Aanmelding nieuwe leerlingen.

6.4 Zorgplicht

Elk kind moet goed onderwijs krijgen, dat bij het kind past. Als een kind extra hulp nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Dit heet zorgplicht. Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar aanmelden op een basisschool. Dit doet u schriftelijk. De school waar u uw kind heeft aangemeld, moet kijken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen geven. Dit geldt ook als uw kind al op school zit. Als dit niet lukt, moet de school (het schoolbestuur) een andere passende plek zoeken voor uw kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij kennen het kind het beste.

6.5 Ouder- en jeugdsteunpunt

Het is belangrijk dat ouders, verzorgers en leerlingen goede informatie hebben over het onderwijs in hun omgeving en weten waar ze terecht kunnen met vragen. Meestal is dit bij de school zelf. Daarnaast kan het ouder- en jeugdsteunpunt van SPOW hierbij helpen. Op de pagina  Voor ouders / verzorgers – SPOW staan vragen en antwoorden over passend onderwijs. Er zijn ook uitlegvideo’s en handige links naar andere organisaties te vinden voor meer informatie en hulp.