Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 12 Namen en adressen

Managementteam

Directeur: Els Benen
Onderbouwcoördinator: Joyce van der Ende
Midden- en bovenbouwcoördinator: Tirza Dingemanse

Stichting PCPO Westland

De school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland. Voorzitter College van Bestuur PCPO Westland: Dhr. Koele

GMR

Bregje v.d Vlist

Overige adressen:

PCPOW
Postbus 265
2670 AH Naaldwijk.
0174 52 69 50
www.pcpow.nl

Jeugdgezondheidszorg
088 054 9999
(ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur)
[email protected]
www.jgzzhw.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Tolland 3, Wateringen
088 054 99 77
www.cjgwestland.nl

Inspectie van het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik: 0900 111 31 11 (lokaal tarief)

MR namens de oudergeleding
LedenFunctie
Erik Soonieus
Garmt Meulendijks
Liana Visser Eelkema
MR namens de personeelsgeleding
Leden
Ilona Verbaan
Judith Prins
Gina Poelman

“Waar ieder kind telt en al doende leert.”