Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 7 Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ)

7.1 Voor kleine en grote kinderen

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. JGZ begeleidt u bij de opvoeding. Samen wordt gezocht naar antwoord op al uw vragen. En er worden noodzakelijke vaccinaties gegeven. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. Ook dan staan de deskundige medewerkers van JGZ voor u klaar.

Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar de JGZ (het consultatiebureau). Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar JGZ blijft de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat wordt gedaan om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert.

7.2 Gezondheidsonderzoek groep 2

Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan wordt samen met u bekeken wat nodig is om tot een oplossing te komen.

7.3 Spraak-taalonderzoek 5-jarigen

Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. De logopedisten van JGZ doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als de ouders of leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. Ouders krijgen hier vooraf informatie over.

7.4 Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

7.5 Opvoedinformatie

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op de website van het JGZ. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:

Opvoedinformatie

088 054 99 99 / [email protected] / www.jgzzhw.nl

De jeugdverpleegkundige die aan onze school is verbonden, is Nathalie Noort.

Opvoedinformatie

Jet is de virtuele medewerkster van JGZ. Zij geeft ouders advies over de gezondheid, verzorging en het opvoeden van hun kind. Ze deelt haar ervaringen, tips en leuke nieuwtjes op: Facebook. com/JetvandeJGZ.

“Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind.”