Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 8 Externe contacten

8.1 Dorpskernoverleg; samenwerking en contact met scholen en verenigingen

Er is regelmatig overleg tussen de scholen op directie- en IB-niveau.

8.2 Talentum Haagland

PCPOW maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Talentum Haagland. Samen met onze partners van Hogeschool Inholland, SCO Delft en Octant leiden we studenten op tot leraar basisonderwijs. Op onze school is een schoolopleider aanwezig en zijn er praktijkbegeleiders die de studenten begeleiden.

8.3 Samenwerking met bibliotheek

Lezen en leesplezier stimuleren vinden we erg belangrijk. We zijn DeBos school. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is met de bibliotheek en er is een up-to-date collectie boeken. Alle kinderen op school zijn lid van de bibliotheek Westland. Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten om het lezen te promoten, bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek, boekenkringen en voorlezen. Elke maand komt onze leesconsulent op school om boeken te promoten in de klas.