Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 1 De School

1.1 Wie was Pieter van der Plas?

Pieter van der Plas is geboren in 1838. Hij was een rijke tuinder in Wateringen. Als president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente was hij zeer betrokken bij het kerkelijke leven. Hij overleed in het jaar 1903. In zijn testament stond dat een groot deel van zijn bezit geschonken moest worden aan de schoolvereniging. Van dit geld zou dan een school kunnen worden gebouwd. Als herinnering aan de schenker kreeg de school de naam “Pieter van der Plasschool”.

1.2 Protestants-christelijke identiteit

Bij het onderwijs aan de leerlingen gaan wij uit van het kind in onze samenleving. Onze christelijke visie komt onder andere tot uiting in de omgang met de leerlingen en het godsdienstonderwijs. Het is van groot belang dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen. Daarbij leggen we de nadruk op het aanvaarden en respecteren van onszelf en de ander. Aan de ouders van de kinderen die niet protestants-christelijk zijn wordt gevraagd om de identiteit van de school te respecteren. De school besteedt aandacht aan de kerkelijke feestdagen, zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

1.3 Het schoolgebouw

In 2016 is de nieuwe school in gebruik genomen. Een deel van het oorspronkelijke gebouw uit 1904 is blijven staan en geïntegreerd in het nieuwe gedeelte. Het gebouw beschikt over 16 lokalen, een gymzaal, speellokaal en grote keuken. Rond de school is een groen schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot creatief buitenspel. In ons gebouw is ook kinderopvang Okidoki gevestigd, alsmede de BSO ZON.

“Bij het onderwijs aan de leerlingen gaan wij uit van het kind in onze samenleving.”