Index

Pieter van der Plasschool

Voorwoord

Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. Deze schoolgids is samengesteld door de directie en het team met instemming van de MR.

De Pieter van der Plasschool is met ongeveer 450 leerlingen, verdeeld over achttien groepen, een overzichtelijke school waar ieder kind telt. We willen een school zijn waar kinderen en ouders zich prettig voelen en waar ruimte is om te leren op verschillende manieren. Dat betekent dat kinderen niet allemaal op dezelfde manier leren en ook niet altijd alles tegelijk op dezelfde manier verwerken. Ook geven we ruimte aan eigen inbreng en initiatief van kinderen. Zo leren we met en van elkaar.

In deze schoolgids vindt u informatie over onze methoden en manier van werken. Sommige dingen blijven een paar jaar hetzelfde, maar omdat onderwijs in beweging is, zijn er altijd veranderingen. We blijven leren en ontwikkelen, ook als school en team.

In deze gids zijn praktische gegevens te vinden over vakanties, lesuren, namen en telefoonnummers van vertegenwoordigers van de school. Daarnaast krijgt u inzicht in de vorm van onderwijs waar wij als team voor staan. Maandelijks geven wij een digitale nieuwsbrief uit waarin u over de laatste actuele ontwikkelingen wordt geïnformeerd. Een kijkje op onze website is zeker de moeite waard.

U vindt hier foto’s en verslagen van activiteiten. Heeft u nog vragen of ideeën na het lezen van deze gids, dan horen wij het graag. Van harte welkom en een goed schooljaar!

Els Benen, directeur

“Op de Pieter van der Plas is er ruimte om te leren op verschillende manieren.”